Student Company

Wij zijn een groep van 2e jaars Engineering studenten op de HZ University of Applied Sciences. Onze studentcompany valt onder Jong Ondernemen. Deze stichting voorziet al 25 jaar vol enthousiasme en deskundigheid scholen van praktische ondernemersprogramma’s.

Door actief mee te doen met de student company leren wij over het bedrijfsleven.